Tez DanIşmanlIk, Kaynak Tarama, Akademİk Hİzmetler

Bİz Kİmİz

Biz merkezi İstanbul’da bulunan, farklı alanlarda uzmanlaşmış 5 kişiden oluşan çekirdek bir kadroyuz. Amacımız akademik hayatınızda karşılaşabileceğiniz herhangi bir zorlukta yanınızda olmak. Hizmet kalitesine önem verdiğimiz için her ay belirli sayıda çalışma kabul ediyoruz. Böylece size daha çok zaman ayırabiliyoruz.

ÇalIşma Yöntemİmİz

- Önce bizimle mail ya da GSM yoluyla bağlantı kuruyorsunuz,
- Çalışmanız hakkında detaylı görüşüyoruz,
- Biz size çalışma planımızı sunuyoruz
- Bu noktadan sonra yeni bir aşama başlıyor, sunduğumuz danışmanlık hizmetinin karşılıklı iletişim halinde sürmesini önemsiyoruz
- Yaptığımız plan çerçevesinde çalışmanın her aşamasında sizinle oluyoruz.

ÇalIşma AlanlarImIz

 • İşletme
 • İktisat
 • Uluslararası İlişkiler
 • Tarih
 • İletişim
 • Maliye
 • Hukuk
 • Çalışma Ekonomisi
 • Sosyoloji
 • Felsefe
 • Sanat
 • Eğitim

  Hİzmetler

 • Akademik danışmanlık
 • Tez danışmanlık
 • Kaynak tarama
 • Powerpoint sunum hazırlama
 • Şirketlere sunum hazırlama
 • Anket tasarımı
 • SPSS veri analizi ve yorumlama
 • İngilizce, Rusça çeviri
 • Grafik tasarım
 • Pazarlama ve İş Planı Tasarımı
 • Ve her türlü ödev projenizde destek  İletİşİm

   

  Adınız Soyadınız :
  E-posta adresi:
  Araştırma Alanı:
  Araştırma Konusu:
  Mesaj:

  akademiktez@outlook.com
  bilgi@akademiktez.com